Size 0 metallic capsules

Size 0 Blue White Metallic Empty Gelatin Capsule

Size 0 Blue White Metallic Empty Gelatin Capsule

£59.25 £4.23 / 1000 pcs
Size 0 Golden Metallic Empty Gelatin Capsule

Size 0 Golden Metallic Empty Gelatin Capsule

£59.25 £4.23 / 1000 pcs
Size 0 White Metallic Empty Capsules

Size 0 White Metallic Empty Capsules

£59.25 £4.23 / 1000 pcs